Wybierz produkt
 Wyszukiwanie szczegółowe...

Rejestracja

Proszę wypełnić pola formularza. Czerwonym kolorem oznaczono pola obowiazkowe.
Twoja firma
 Nazwa:
 Regon:
 NIP:

 Adres podstawowy
 Ulica:
 Miasto:
 Kod pocztowy:
 Kraj:

 E-mail:
 Telefon:
 Fax:

 Siedziba (jak w Rejestrze)
 wypełnij, jeżeli adres siedziby firmy jest inny niż adres kontaktowy
 Ulica:
 Miasto:
 Kod pocztowy:
Kontakt
 Nazwisko:
 Imię:
 E-mail:
 Telefon:
 Proszę wpisz tekst z obrazka:
 
 
 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych przez Abisal Sp. z o.o. w celu wyjaśnienia zgłoszonej przez mnie sprawy. Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne ale obowiązkowe w celu kontaktu przez firmę.


Administratorem danych osobowch wskazanych w formularzu jest Abisal Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, ul. Św Elżbiety 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia.


Strony zobowiązują się do zachowania poufności przed nieuprawnionym ujawnieniem przez drugą stronę umowy zamówienia informacji dotyczących jej przedmiotu, warunków oraz wszelkich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach wskazanych w przepisach prawa.
Prawa autorskie © 2024 Tx System Sp. z o.o., office@txsystem.com.pl