Search product
 Detailed searching...

Registration

Fill in relevant information; fileds in red have to be filled in.
Your company
 Name:
 Company reg. no.:
 Tax num.:

 Main address (business premises)
 Street:
 City:
 Post code:
 Country:

 E-mail:
 Phone:
 Fax:

 Seat (as in Trade Register)
 fill in unless location address is not such as contact address
 Street:
 City:
 Post code:
Contact
 Surname:
 Name:
 E-mail:
 Phone:
 Please type text from the image:
 
 
 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych przez Abisal Sp. z o.o. w celu wyjaśnienia zgłoszonej przez mnie sprawy. Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne ale obowiązkowe w celu kontaktu przez firmę.


Administratorem danych osobowch wskazanych w formularzu jest Abisal Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, ul. Św Elżbiety 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia.


Strony zobowiązują się do zachowania poufności przed nieuprawnionym ujawnieniem przez drugą stronę umowy zamówienia informacji dotyczących jej przedmiotu, warunków oraz wszelkich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach wskazanych w przepisach prawa.
Copyright © 2024 Tx System Sp. z o.o., office@txsystem.com.pl